Start
wtorek, 21 sierpień 2018
 
Menu główne
Projekty
Smart Gimnazjalista
Życie szkoły
Sport szkolny
Konkursy
Wymiana młodzieży
Wolontariat
Organizacja
e-Dziennik
Prawo szkolne
Statut
Wymagania edukacyjne
Regulaminy
Projekty edukacyjne
Inne dokumenty
Organizacje szkolne
Regulamin RR
Skład RR
Konto bankowe RR
SU - publikacje
Dokumentacja SU
O szkole ...
Motto szkoły
Patron szkoły
Inne
Galeria
Kontakt
Zamówienia publiczne
Autorem jest: Marzena Śmigielska   


SIWZ 8 - Ogłoszenie o zamówieniu z dnia 18.09.2017 r.


SIWZ 7 - Ogłoszenie o zamówieniu z dnia 13.07.2017 r.


SIWZ 5 - Ogłoszenie o zamówieniu z dnia 8.05.2017 r.


SIWZ 4 - Ogłoszenie o zamówieniu z dnia 10.03.2017 r.


SIWZ 3 - Ogłoszenie o zamówieniu z dnia 16.02.2017 r.

Dostawa wraz z instalacją fabrycznie nowego, nieuszkodzonego, wolnego od wad fizycznych i prawnych sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem, urządzeń w ramach projektu pn.” Smart Gimnazjalista, czyli zajęcia rozwijająco - doskonalące dla uczniów szkół gimnazjalnych”


SIWZ 2 - Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia na:

Dostawę i wyposażenie pracowni w ramach projektu pn.” Smart Gimnazjalista, czyli zajęcia rozwijająco - doskonalące dla uczniów szkół gimnazjalnych”


zmiana z dnia 17.01.2017


Informacja z dnia 24.01.2017


Zapytania ofertowe na prowadzenie zajęć w ramach projektu Smart gimnazjalista

Zapytanie ofertowe nr 1/G4 /RPO/2017

  • Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie zajęć dodatkowych z dla 2 grup 10 osobowych uczniów/uczennic z „fizyki” w dwóch szkołach G2 i G4.
  • Usługi edukacyjne obejmujące prowadzenie dodatkowych zajęć fizyki w zakresie kompetencji kluczowych w charakterze nauczyciela dla uczniów/uczennic gimnazjum w Słupsku w wymiarze 2 godzin tygodniowo, łącznie 120 godzin w okresie od stycznia 2017 do 22.06.2018 roku.

Pełny tekst:

(plik PDF) Załącznik 1 (plik DOC) Załącznik 2 (plik DOC) Załącznik 3 (plik DOC) Załącznik 4 (plik DOC)

< Poprzedni
© 2006 by Gimnazjum z Oddziałami Integracyjnymi nr 4
im. Orła Białego w Słupsku


Projekt pn."Smart Gimnazjalista, czyli zajęcia rozwijająco-doskonalące dla uczniów szkół gimnazjalnych"