Start
wtorek, 21 sierpień 2018
 
Menu główne
Projekty
Smart Gimnazjalista
Życie szkoły
Sport szkolny
Konkursy
Wymiana młodzieży
Wolontariat
Organizacja
e-Dziennik
Prawo szkolne
Statut
Wymagania edukacyjne
Regulaminy
Projekty edukacyjne
Inne dokumenty
Organizacje szkolne
Regulamin RR
Skład RR
Konto bankowe RR
SU - publikacje
Dokumentacja SU
O szkole ...
Motto szkoły
Patron szkoły
Inne
Galeria
Kontakt
Zamówienia publiczne - Archiwum
Autorem jest: Marzena Śmigielska   


SIWZ 1 - Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia na:

Dostawę wraz z instalacją fabrycznie nowego, nieuszkodzonego, wolnego od wad fizycznych i prawnych sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem, urządzeń w ramach projektu pn.” Smart Gimnazjalista, czyli zajęcia rozwijająco - doskonalące dla uczniów szkół gimnazjalnych”zmiana z dnia 10.01.2017


zmiana z dnia 11.01.2017


17.01.2017

Informacja dotycząca przetargu nieograniczobego pn. Dostawa wraz z instalacją fabrycznie nowego, nieuszkodzonego, wolnego od wad fizycznych i prawnych sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem, urządzeń w ramach projektu pn.” Smart Gimnazjalista, czyli zajęcia rozwijająco - doskonalące dla uczniów szkół gimnazjalnych”


19.01.2017


07.02.2017


10.02.2017


Zapytania ofertowe na prowadzenie zajęć w ramach projektu Smart gimnazjalista


Zapytanie ofertowe nr 1/G4 /RPO/2016

  • Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie zajęć dodatkowych dla 4 grup 10 osobowych uczniów/uczennic z „przedsiębiorczości” w dwóch szkołach G2 i G4.
  • Usługi edukacyjne obejmujące prowadzenie dodatkowych zajęć przedsiębiorczości w zakresie kompetencji kluczowych w charakterze nauczyciela dla uczniów/uczennic gimnazjum w Słupsku w wymiarze 4 godzin tygodniowo, łącznie 480 godzin w okresie od stycznia 2017 do 22.06.2018 roku.

Pełny tekst:

(plik PDF) (plik DOC)


Zapytanie ofertowe nr 2/G4 /RPO/2016

  • Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie zajęć dodatkowych dla 2 grup 10 osobowych uczniów/uczennic z „geografii”
  • Usługi edukacyjne obejmujące prowadzenie dodatkowych zajęć geografii w zakresie kompetencji kluczowych w charakterze nauczyciela dla uczniów/uczennic gimnazjum w Słupsku w wymiarze 2 godzin tygodniowo, łącznie 120 godzin w okresie od stycznia 2017roku do 22.06.2018 roku.

Pełny tekst:

(plik PDF) (plik DOC)


Zapytanie ofertowe nr 3/G4 /RPO/2016

  • Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie zajęć dodatkowych dla 8 grup 10 osobowych uczniów/uczennic z G2, G4, G5, G6, z zakresu projektowania i budowy robotów oraz naukę ich programowania. Celem jest wyposażenie uczniów/uczennice w wiedzę i umiejętności dotyczące projektowania i budowy robotów oraz naukę ich programowania. Łączna liczba godzin - 960. Zajęcia będą się odbywać we wszystkich gimnazjach w godzinach popołudniowych i prowadzone będą przez wykonawców w pracowniach.
  • Zakres przedmiotu zamówienia będzie prowadzony w okresie od stycznia 2017 do 22.06.2018 roku.

Pełny tekst:

(plik PDF) (plik DOC)


Rozeznanie cenowe nr 1/2016/P

Dokument PDF (2 strony)


  • Formularz rozeznania cenowego
  • Oświadczenie
  • Oświadczenie o braku powiązań kapitałowych i osobowych pomiędzy oferentem a zamawiającym
  • Oświadczenie o braku przesłanek do wykluczenia z zapytania ofertowego

Dokument WORD (4 strony)


< Poprzedni   Następny >
© 2006 by Gimnazjum z Oddziałami Integracyjnymi nr 4
im. Orła Białego w Słupsku


Projekt pn."Smart Gimnazjalista, czyli zajęcia rozwijająco-doskonalące dla uczniów szkół gimnazjalnych"